Hipotiroidizm

Hipotiroidizm nedir?

Tiroid bezinin gerekli olduğu kadar hormon üretememesi durumuna ‘hipotiroidizm’ denir. Bunun 4 ana nedeni şu şekilde sıralanabilir:

1. Graves hastalığının radyoaktif iyot ya da cerrahi tedavisi sonrası

2. Tiroid bezinin iltihabi bir hastalığı olan Hashimoto tiroiditinin son evresi

3. Tiroid bezi olmaksızın doğan bebek ( doğumsal hipotiroidizm)

4. Tiroid kanserinin cerrahi tedavisi sonrası

Hipotiroidizm, her 100 kişiden 2’sini etkilemektedir. Tiroid hormon salınımının azalması yaşamsal fonksiyonları da durağanlaşma yönünde etkilemektedir. Hasta, iştahsızlık, soğuğa tahammülsüzlükten, kuru ve kaba cildinin olmasındsan, kırılgan saçlardan, çabuk yorulmadan, kabalaşmış ses tonundan ve kas güçsüzlüğünden yakınmaktadır. Muayenede hastanın soluk, kuru ve donuk cildi, cilt ve ciltaltındaki ödem, yavaşlamış refleksler, yavaşlamış kalp ritmi ve bilinçsel olarak hatırlama ve akılda tutma güçlüğü göze çarpar. Tanısı, laboratuar olarak, kanda çok düşük tiroid hormon değerlerinin saptanması ile konur.

Nasıl tedavi edilir?

Hipotiroidizmin tedavisi tiroid hormonlarının günlük, ağızdan, hap şeklinde alınması ile olmaktadır. Tedavi altında olan hastaların düzenli aralıklarla hormon düzeylerini kontrol ettirmeleri gerekmektedir. Hormon tabletlerinin gereğinden fazla ya da yüksek doz alınması hipertiroidizm yakınmalarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Hipotiroidi hastaları tedavilerini hiç bir şekilde bırakmamalıdırlar ve tedavileri ömür boyu sürdürmelidirler.